Αθηνά Siri Amrit Kaur Παπάζογλου

Athens
Greece
Average: 5.0 of 5 stars

3 Reviews

Η Siri Amrit Kaur – Αθηνά Παπάζογλου άρχισε να εξασκεί ποικίλες τεχνικές διαλογισμού και χαλάρωσης από το 1999. Με την Kundalini Yoga ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή το 2008, και από τότε την έχει εντάξει στην καθημερινή πρακτική της.
Ως πιστοποιημένη δασκάλα 1ου και 2ου επιπέδου, διδάσκει τις τεχνικές της Kundalini Yoga σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ομαδικά ή ιδιαίτερα μαθήματα. Κατά καιρούς διδάσκει εργαστήρια ειδικού αντικειμένου για θεραπεία του εαυτού και καθαρισμό του υποσυνειδήτου, και πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες για ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον διαλογισμό και την χρήση της αναπνοής με στόχο την ψυχική και σωματική υγεία.
Έχοντας διαπιστώσει τα οφέλη της Kundalini από προσωπική εμπειρία, σκοπός της είναι η διάδοση αυτού του είδους της yoga σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, και ιδιαίτερα για σκοπούς θεραπείας χρόνιων παθήσεων. Πιστεύει ακράδαντα ότι η καταπολέμηση του άγχους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλα τα επίπεδα είναι απόλυτα εφικτή, και στόχος της είναι η φιλοσοφία και οι τεχνικές της yoga να μπορέσουν να αφομοιωθούν και να γίνουν πράξη από τα παιδιά, που θα οικοδομήσουν τον κόσμο του αύριο.

Siri Amrit Kaur – Athena Papazoglou has delved in various meditation and relaxation techniques since 1999. She became acquainted with Kundalini Yoga for the first time in 2008, and has integrated it in her daily practice ever since.
As a certified yoga instructor (Levels I & ΙΙ), she teaches the technology of Kundalini Yoga to people of all ages, in group or private classes. From time to time she teaches special workshops for healing the self and clearing the subconscious, and she also schedules private sessions with people who wish to have their first experience of meditation and breathing techniques for overall health.
Having experienced the benefits of Kundalini Yoga in her everyday life, her goal is to disseminate this type of yoga as widely as possible, especially for treating chronic pains and diseases. She strongly believes that it is absolutely possible to be relieved of stress and to improve quality of life at all levels, and it is her dream that yogic philosophy and techniques will one day be integrated and practiced by children, the people of the future.

Rating

Average: 5.0 of 5 stars

3 Reviews

Write a Review
Demonstrates More
Explains More
Reserved
Very Friendly
More Hands off
Frequent Adjustments
New Teacher
Very Experienced
On the Wild Side
Safety Oriented
Body Focused
Very Spiritual