Agnieszka Radomska

Wroclaw
Poland

No reviews yet

Dear Friend,

My passion is sharing the natural and fluid approach to yoga, inviting you to discover what is innate and instinctual within yoga. I teach Flow Yoga and Prenatal Flow Yoga (with roots mainly in Prana Vinyasa Flow). My love for yoga has grown tremendously over the 15-year period we've been together. My greatest teachers are currently my little son (his natural spontaneity and curiousity around movement is always insipring), Shiva Rea (who ignited a spark within inviting me to a the yoga practice I was looking for all my life, and inspired me to share the yoga-love with you), Uma Dinsmore-Tuli (her mastrey in teaching relaxation and therapeutic yoga, especially for woman, helped me to discover healing benefits of yoga) and Prana, the life-force that breaths us all is always humbling and grounding me in the service as a teacher.

May you find your own Maha teacher, who always lives within.
Namaste

Drogi Przyjacielu,

Moją pasją jest dzielenie się naturalnym i płynnym podejściem do jogi, zachęcam do odkrywania tego, co w jodze wrodzone i instynktowne. Uczę Flow Jogi i Prenatalnej Flow Jogi (z korzeniami głównie w Prana Vinyasa Flow). Moja miłość do jogi umacnia się od ponad 15 lat, odkąd jesteśmy razem. Moim największym nauczycielem jest teraz mój syn (jego naturalna spontaniczność i ciekawość wokół ruchu nieustannie mnie inspiruje), Shiva Rea (która rozpaliła we mnie iskrę, pokazując jogę jakiej szukałam przez całe życie oraz zainspirowała mnie by dzielić jogo-miłością z wami), Uma Dinsmore-Tuli (jej geniusz w nauce relaksacji oraz ogromna wiedza o jodze terapeutycznej pozwoliły mi odkryć uzdrawiające właściwości jogi, szczególnie praktykę dla kobiet) oraz Prana, siła życiowa, oddech, który oddycha nas wszystkich, juczy mnie skromności i ugruntowuje mnie w służeniu innym jako nauczyciel.

Życzę Ci odkrycia swojego Maha nauczyciele, który zawsze mieszka wewnątrz.
Namaste

26.06.2105

Rating

No reviews yet

Write a Review