Avatar Mahadeva

Prague
Czech Republic

No reviews yet

Avatar Mahadeva je Siddha-mistr Himalájské Siddha jógy, který dosáhl osvícení a realizace a nyní jako učitel předává veliké duchovní dědictví svým žákům.

Avatár (sanskrt अवतार, avatāra) znamená «sestup» božství na zem, jeho vtělení do smrtelné lidské bytosti, Bůh v těle člověka.

Mahadeva je duchovní jméno, které mistr dostal od svého učitele Pilota Baba Ji. Význam tohoto slova lze chápat takto: «Mahadeva» se skládá ze slov «Maha» (veliký, nejvyšší) a «Deva» (Bůh). Mahadeva je Bůh všech Bohů, Nejvyšší Bůh. Je zvukem OM – ॐ – W.

Siddha – mistři, kteří dosáhli poslední úrovně osvobození.

Rating

No reviews yet

Write a Review