George Thomas

Halmstad
Sweden

No reviews yet

George Thomas, som är chefsterapeut och Yogi vid The Cedar är en av ättlingarna till Kidangathazhefamiljen av ayurvedaläkare från Kerala i Indien. Han fick de första lektionerna i ayurveda och yoga från sin mor Guruji, som är en mycket känd ayurvedaläkare i Kerala. Sedan har han utbildat sig i ayurveda i Indien och avlagt examen och fått Diplom i Ayurveda Nursing, Yoga, Meditation och Panchakarma Therapy. Hans kunskaper om och engagemang i Ayurveda har hjälpt honom att föra ett välbalanserat liv, något som gjort att han också utbildat sig till ingenjör och år 2006 blev utexaminerad i Electrical & Electronics Engineering. Livet har lett honom till att vidareutbilda sig vid Halmstads högskola där han fått en mastersgrad i Embedded and Intelligent Systems. The Cedar innebär at han går tillbaka till sina rötter för att dela sin kunskap om Ayurveda, Yoga och Meditation med omgivningen.