Liv Eva Jørgensen Bates

Moss
Norway

No reviews yet

Med bakgrunn fra Vinyasa og Hatha yoga vil mine klasser inneholde både bevegelse etter pust og ro i stillinger. Jeg ønsker med bakgrunn i Yogafilosofien å gjøre rom for tilstedeværelse, fysisk trening,
pusteteknikk og meditasjon.
Det er viktig at hver og en av oss opptrer oppmerksomt i forhold til egen kropp og utvikler selvstendighet i Yogatreningen. Vi har alle et unikt utgangspunkt som må taes hensyn til, egne styrker og utfordringer. Hva som er nok for deg, kan være en annens for mye. Yoga skal være en støtte for for deg fysisk og mentalt. Derfor ønsker jeg bygge opp under din egen indre opplevelse og hjelpe deg tilrettelegge øvelsene på en trygg måte.

Eier og driver Ragdoll Yoga studio i Moss.

Rating

No reviews yet

Write a Review